Search form

Mga Kaazi 3:16

16Si Hisos nga kanaming intoohan ani gazed ya nakadazaw kaini nga tao nga nakilalhan mazo daan. Dini ka pagpakakita mazong tanan ya pagtoo kan Hisos ani gazed ya nakadazaw ka toong lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index