Search form

Mga Kaazi 3:19

19Agon maghinelsel kamo. Magbalik disab kamo ka Diyos dazaw kaw-en naiza ya kamazong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index