Search form

Mga Kaazi 3:21

21Kinahanglan anpabilin si Kristo daked ka langit keteb ka tirmino ka pagbag-o na Diyos ka kalibotan nga inpanan-og na toong mga karaang propita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index