Search form

Mga Kaazi 4:14

14Kamhan waray ikapanaba niran pag-away kan Pidro daw si Howan kay nakitan niran ya tao nga madazaw di nga nagatindeg dizan iba kanin Pidro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index