Search form

Mga Kaazi 4:19

19Minsambag si Pidro daw si Howan nga maghena-hena kamo. Daw madazaw ya pagtoo nami ka kamazong baheg kon ya pagtoman nami ka sogo na Diyos?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index