Search form

Mga Kaazi 4:6

6Nakigkita siran kan Anas nga labaw nga pari daw si Kayapas daw ya mga lomon niran nga si Howan daw si Alihandro daw ya mga iba nga sakop ni Anas nagatipon di sirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index