Search form

Mga Kaazi 5:1

1Kamhan may isa pen nga tao si Ananiyas ya ngaran daw si Sapira ya toong asawa. Minbaligza disab siran ka kanirang lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index