Search form

Mga Kaazi 5:14

14Kamhan mindogang ya Diyos ka pagtaed ka mga minsakop ka Ginoo. Kamhan masara gazed nga kataed ya mga amaama daw mga babazi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index