Search form

Mga Kaazi 5:17

17Kamhan ya labaw nga pari daw ya tanan kaibahan naiza nga mga sakop na mga Sadosiyo min-arig gazed siran ka mga sinarigan ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index