Search form

Mga Kaazi 5:25

25Kamhan may tao nga minseled daw minlaong nga dizan ka dakolang lagkaw na Diyos waton di ya mga tao nga kamazong mga piniriso nga nagatoldo ka mga tao!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index