Search form

Mga Kaazi 5:29

29Kamhan si Pidro daw ya mga iba nga sinarigan minsambag nga kinahanglan tomanen nami ya sogo na Diyos, diri kon sogo na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index