Search form

Mga Kaazi 5:35

35Kamhan minpanaba iza kaniran nga mga kaibahan nao nga taga Israil, magbantay gazed kamo ka kamazong hinangen ka mga taohana nga indakep mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index