Search form

Mga Kaazi 5:38

38Na, itong mga tao nga indakep mazo abay mazo paghilabti. Pasagdi lamang siran kay kon garing ka tao ka lamang ya kanirang toldoan madali mawara iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index