Search form

Mga Kaazi 5:7

7Ka paglabay ka mga tolong ka oras minseled disab ya asawa na namola piro wara pen iza mahagdam nga wara di ya toong bana.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index