Search form

Mga Kaazi 6:4

4Kay kami ya anhatag ka tanan kaogaringen nami ka pag-ampo daw pagwali. Ani ini ya intogon na mga sinarigan ka tanan mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index