Search form

Mga Kaazi 7:14

14Kamhan minsogo si Hosi ka toong mga lomon nga nagalaong nga karohon si Hakob nga kantang ama daw ya tanan mga sakop naiza nga kapitoan may limang ka tao sirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index