Search form

Mga Kaazi 7:18

18Kamhan may min-ilis ka paghari ka mga taga Ihipto nga wara makataremdem kan Hosi kay dogay di gazed ya pagkapatay ni Hosi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index