Search form

Mga Kaazi 8:15

15Pagdateng niran doro nagahangzo siran ka Diyos dazaw makadawat ya mga mintoo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index