Search form

Mga Kaazi 8:36

36Ka nagasinged pen siran ngaro nakadateng siran ka dapit nga may sapa. Kamhan nagalaong ya opisyal nga may sapa dizan. Kon mahimo benzagan mo hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index