Search form

Mga Kaazi 8:4

4Na, ya mga sakop ni Hisos nga nagakabelag di ngaro ka mga lain dapit minwali siran ka mga tao ka sindo mahitenged kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index