Search form

Mga Kaazi 8:5

5Ya isang sakop nga si Pilipo minkaro iza ka siyodad nga Samariya. Kamhan minwali iza ka mga tao nga si Hisos iza matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index