Search form

Mga Kaazi 9:12

12Kamhan may nakitan ni Saolo garing ka Ginoo nga may isang tao nga si Ananiyas nga magaseled daw magadampa ka toong olo dazaw maolian ya toong mata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index