Search form

Mga Kaazi 9:32

32Na, si Pidro minbisita di iza ka mga mataed nga bariyo. Kamhan minbisita disab iza ka mga sakop ni Hisos nga nagahela doro ka longsod nga Lida.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index