Search form

Mga Kaazi 9:33

33Kamhan ya nabedlay nga si Aniyas ya ngaran ani ya nakitan ni Pidro. Walo ding ka toig ya kadogazen na toong pagkabedlay nga diri makahingas ka lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index