Search form

Mga Kaazi 9:34

34Kamhan si Pidro minlaong iza nga Aniyas, bomangon ko naa kay nabahaw di iko ni Hiso Kristo! Lokoton ya banig mo! Kamhan minbangon matood si Aniyas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index