Search form

Mga Kaazi 9:35

35Kamhan ya mga taga Lida daw ya mga taga dakolang patag nga Saron nakita niran nga madazaw di ya lawas ni Aniyas. Agon minsakop di sirang tanan kan Ginoong Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index