Search form

Mga Kaazi 9:42

42Kamhan mindateng ka tibolos Hopi ya balita mahitenged kaiza. Mataed disab ya mga tao nga mintoo ka Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index