Search form

Howan 1:11

11Pagdateng naiza ka toong kaogaringeng longsod imbogaw iza na toong kaibahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index