Search form

Howan 1:20

20Kamhan madazaw ya sambag ni Howan nagalaong nga si Howan hao. Lain gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Diri gazed kon hao iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index