Search form

Howan 1:24

24Kamhan dizan disab may mga mataed nga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Parasiyo ya ngaran niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index