Search form

Howan 1:28

28ka doro pen iza ka longsod nga Bitani dipi ka sapa nga Hordan nga benzaganan naiza ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index