Search form

Howan 1:46

46Minsambag si Nataniyal nga geramay ya longsod nga Nazarit kamhan waray polos ya taga dizan kaiton. Minsambag si Pilipo nga mag-iba kita naa ngaro dazaw ankita ko kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index