Search form

Howan 1:47

47Pagkita ni Hisos kan Nataniyal nga minkarini di minlaong si Hisos nga wani ngarini kanao ya matood nga kaliwat ni Israil. Matadeng gazed ya toong batasan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index