Search form

Howan 1:5

5Kamhan iza nga tag-iza ka kinabohi ani isab ya kapawa nga makakawa ka kadeglem dini ka kalibotan. Kamhan diri mahimo pagdeglem ya kapawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index