Search form

Howan 1:7

7dazaw anpanan-og iza ka mga tao nga si Hiso Kristo ani ya matood nga kapawa dazaw antoo sirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index