Search form

Howan 10:11

11Hao ya matood nga nagaaligara kaniran. Madazaw gazed ya kanaong pag-aligara kay andam hao ka pagpakapatay para kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index