Search form

Howan 10:13

13Ani gazed ya batasan na sinoholan kay sohol ka lamang ya toong hena-hena, diri an-aligara ka mga karniro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index