Search form

Howan 10:21

21Minsambag ya mga iba nga ya tao nga inboang na maonga diri gazed iza makasindo singed kaiton. Kamhan waray mahimo na maonga ka pagdazaw ka mata na bota.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index