Search form

Howan 10:33

33Minsambag siran nga diri nami pookon tenged ka bisan isang hinang nga madazaw basta ya pagpanaba mo ka maonga mahitenged ka Diyos. Tao ka lamang iko kamhan nagapahinanghinang iko nga Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index