Search form

Howan 10:7

7Agon minpanaba si Hisos kaniran pag-isab nagalaong nga sabten mazo ini nga ya pirtahan ka pagpaazi ka mga karniro ani hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index