Search form

Howan 11:11

11Kamhan mindogang iza pagpanaba nga ya kantang higara nga si Lazaro natorog di iza. Karohon di nao kay pokawen nao iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index