Search form

Howan 11:17

17Pagdateng ni Hisos ka longsod nga Bitani mahagdam iza nga si Lazaro opat ding ka aldaw dizan iza ka lebnganan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index