Search form

Howan 11:21

21Kamhan si Marta nagalaong kan Hisos nga Ginoo, izang dini kaini diri gazed mamola ya kanaong lomon kon dini ka ko.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index