Search form

Howan 11:22

22Hinoa mahagdam hao nga bisan koman anhatag ya Diyos kanmo ka bisan ono ya kanmong pangazoon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index