Search form

Howan 11:23

23Minsambag si Hisos nga Day, ya kanmong lomon mabohi gazed iza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index