Search form

Howan 11:24

24Minsambag si Marta nga mahagdam hao nga mabohi iza pagbalik kay-an ka kataposan nga aldaw nga tirmino nga pagapanbohien di na Diyos ya mga napatay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index