Search form

Howan 11:37

37Namaglaong sab ya mga isa nga iza ya mindazaw ka mata na bota. Kamhan ono sa nga wara sa magtabang kan Lazaro dazaw diri mapatay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index