Search form

Howan 11:40

40Minsambag si Hisos nga izang dini kaini daw wara sa hao maglaong kanmo nga kon tomoo ko kanao makitan mo ya hinang nga ampasaza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index