Search form

Howan 11:43

43Pagkakamhan naiza pagpanaba kaini minbaskeg iza ka toong paghawag nga Lazaro, lomogwa ko dizan kaiton!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index