Search form

Howan 11:46

46Kamhan may mga isa nga min-oli di siran kay ampakahagdam ka mga Parasiyo kaiton nga inhinang ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index